DECYGN - Fanzine
DECYGN
A fanzine-guide of different european cities for young designers.
Bilingual guides of Barcelona and London for young designers. Design & City = Decygn

The main idea behind the project is revealing and discovering information, as you will discover a city, step by step. The content is based on interesting and important topics for any graphic designer who plans to visit the cities. Each fanzine is composed of 8 chapters that can be arranged as desired or even discarded if they are not of interest to the reader, there are general topics such as basic information of the city, transport, language or culture, but there are also more specific issues, key designers, important studies, how to apply for jobs and finally schools and studies. Unfloding each episode it becames a poster showing a law related to graphic design. The chapters are held together using a rubberband to allow the selection of the information. At the last page there are the instructions to re-fold correctly the posters, and reuse them as a chapter again.

The project was written in Catalan and English, designed and printed on newsprint paper (except the covers on cardboard) in Northampton (UK) as the final major project.
Guies bilingües de Barcelona i Londres per a joves dissenyadors. Design + City = Decygn

La idea principal darrere el projecte és anar destapant i descobrint informació, tal com es va descobrint una ciutat, mica en mica. El contingut d’ambdues tracta temes importants i interessants per a qualsevol dissenyador gràfic que vulgui desitji visitar-les. Compostes per 8 capítols que poden ésser ordenats com es vulgui o fins i tot descartats si no són d’interés per al lector, tracten temes generals com, Informació bàsica de la ciutat, Transport, Llengua o Cultura, però també s’hi troben temes més específics com, Dissenyadors clau, Estudis importants, Escoles i Com trobar feina. Cada capítol resulta ésser un poster, mostrant una norma relacionada amb el disseny, una vegada es desplega. Els capítols que van per separat per facilitar la selecció d’informació al utlitzar-la i s’uneixen formant la guia completa gràcies a una goma elàstica. Conté unes instruccions per poder tornar a plegar correctament els posters, i reutilitzar-los.

El projecte ha estat redactat amb català i anglès, dissenyat i imprès amb paper de diari (excepte les portades per reforçar-lo) a Northampton (Anglaterra) com a projecte final de carrera.
DECYGN - Fanzine
50
515
3
Published:

DECYGN - Fanzine

A guide of different european cities for young designers
50
515
3
Published:
Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More