user's avatar
Visual identity of The Conservative Party

Visual identity of The Conservative Party of Norway. Samples from the guidelines 
Det var lenge tydelig at Høyres visuelle identitet trengte en oppdatering. De forrige retningslinjene var laget før sosiale medier og før mobiltelefoner tok over som det mest brukte digitale verktøyet for folk flest.

Høyres har som mål å bli oppfattet som tydelig og gjenkjennelig i møtet med velgerne. Men når det kom til et helhetlig visuelt uttrykk så var det ikke lett å se en helhetlig tråd. Rundt om i landet ble det tatt i bruk mange titalls ulike maler, fonter og farger. Mye kreativitet, men ikke særlig helheligig. Da vi tok til med å se på identiteten så var det tidlig i prosessen tydelig at vi måtte ikke bare gjøre noen få justeringer men se på alt fra bunnen av. 

Resultatet ble at alt ble nytt med unntak av logoen. Det involverte blant annet et helt nytt fargekart, nye typografiske regler og fonter, layout for alle digitale og trykte flater. Retningslinjer for animasjon og film, skilting, kontor, reklame, websider, sosiale medier, utendørs, interne dokumenter, konferanser og møter. Vi utviklet nye maler for profesjonelle programmer og for produksjon online på Høyres nye mediaportal. Der kan nå brukere lage eget materiell kledd i Høyres nye identitet. De kan tilpasse det lokalt bruk og distribuere det på nett eller sende det til trykk. Samtidig som designet ble oppdatert ble det tatt i bruk bedre verktøy for å måle effekten av annonser og annen velgerkontakt. Vi satt opp fokusgrupper og laget egne målgrupper med tilpasset budskap. 

Vi laget også et helt nytt mediearkiv som inneholder flere tusen bilder og ressurser man kan bruke i malene eller for seg selv. Både antall maler og innholdet i arkivet utvider seg stadig. 

Fra introduksjonen i de nye visuelle retningslinjene: Høyres har som mål å bli oppfattet som tydelig i møtet med velgerne. Dette oppnås i kombinasjon av et konkret budskap i et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk. Budskapet skal kunne lett oppfattes og forstås ved bruk av et begrenset utvalg effektive visuelle virkemidler i alle medier. Gjennomgående bruk at dette skaper over tid et helhetlig og gjenkjennelig uttrykk. Gode historier presentert på en tydelig visuell måte er midtpunktet i høyres kommunikasjon. De visuelle retningslinjene er et bidrag for å forsterke dette.
Visual identity of The Conservative Party
9
107
0
Published:

Visual identity of The Conservative Party

Visual identity of The Conservative Party of Norway. Samples from the guidelines.  Norwegian: De nye visuelle retningslinjene til Høyre har vært Read More
9
107
0
Published:

Tools