Życie oczami architekta/Life according to an architect
659
62
9
Published:
 • Add to Collection
 • Tools Used
 • About

  About

  A graduate work at the Academy of Fine Arts in Katowice titled "Life according to an architect. Utopia in modern postwar housing architecture". E… Read More
  A graduate work at the Academy of Fine Arts in Katowice titled "Life according to an architect. Utopia in modern postwar housing architecture". English description coming soon! Read Less
  Published:
Życie oczami architekta
Utopia w modernistycznej architekturze mieszkaniowej
Praca realizowana w pracowni grafiki książki, koncentruje się wokół zagadnienia przed- i powojennej architektury modernistycznej. Na pracę składają się dwie autorskie publikacje: dokumentacja fotograficznego
projektu "Living Spaces" i, stanowiący teoretyczną podbudowę fotografii, autorski esej "Życie oczami architekta. Utopia w modernistycznej architekturze mieszkaniowej" analizujący modernistyczną architekturę mieszkaniową przez pryzmat jej utopijnego charakteru. Książki mogą funkcjonować oddzielnie, jednak w zestawie, uzupełniając się nawzajem, tworząc skończoną całość - teoretyczne omówienie zagadnienia z pogranicza architektury i urbanistyki oraz jego fotograficzną interpretację.

Project„Life according to an architect” focuses on the topic of pre-and postwar modern housing architecture. The work consists of twopublications: documentation of an almost three-year-long photoproject „Living spaces”, and an essay „Life according to anarchitect. Utopia in modern housing architecture” – a theoreticaldesciption of the analysed phenomenon an its utopian nature.
Thebooks can be read separately, however, due to they complement eachother it is prefered to use them as a set.