• Add to Collection
  • About

    About

    בעבודתי בחרתי לעסוק בתלות הבלתי פוסקת של פייסבוק בחיינו ועל כך שאנחנו נמצאים בכל רגע נתון ברשת, תלויים בה גם בלי שנשים לב. בפרוייקט בחרתי להראות … Read More
    בעבודתי בחרתי לעסוק בתלות הבלתי פוסקת של פייסבוק בחיינו ועל כך שאנחנו נמצאים בכל רגע נתון ברשת, תלויים בה גם בלי שנשים לב. בפרוייקט בחרתי להראות את הטשטוש שנוצר בין החיים הוירטואלים לבין החיים הממשיים/המציאות. האופן והקלות בו אנו משתפים בכל רגע מידע/ תמונות כ"כ אישיים בחיינו במחשבה שאנחנו מוגנים מאחורי סוג של מסך כלשהו. אנו כ"כ תלויים בפייסבוק עד אשר אנחנו לא חיים את הכאן והעכשיו וכי אנחנו כל הזמן בהשוואה מתמדת לחייהם של אחרים במקום לחיות את החיים שלנו. העבודה מציגה קטעי וידאו קצרים המורכבים מאימג ותנועה קלה מרומזת, הצילומים לקוחים מתוך סיטואציות שגרתיות בחיי היומיום שלנו , שהן סוג של הצצה לחיינו. התנועה הקלה מרמזת על כך שייש משהו חי בתוך התמונה. בחרתי להראות זאת באינפוגרפיקה המציגה נתונים סטטיסטיים ואינפורמציה אודות מקרים שונים על כך שהפייסבוק השתלט על חיינו. Read Less
    Published:
החיים על פי פייסבוק
בעבודתי בחרתי לעסוק בתלות הבלתי פוסקת של פייסבוק בחיינו ועל כך שאנחנו נמצאיםבכל רגע נתון ברשת, תלויים בה גם בלי שנשים לב
בפרוייקט בחרתי להראות את הטשטוש שנוצר בין החיים הוירטואלים לביןהחיים הממשיים / המציאות. האופן והקלות בו אנו משתפים בכל רגע מידע / תמונות כ"כ אישיים בחיינו במחשבה שאנחנו מוגנים מאחורי סוג של מסך כלשהו  נוצרה תלות בפייסבוק עד אשר אנחנו לא חיים את הכאן והעכשיו וכל הזמן בהשוואה מתמדת לחייהם של אחרים במקום לחיות את החיים שלנו
העבודה מציגה קטעי וידאו קצרים המורכבים מאימג' ותנועה קלה מרומזתהצילומים לקוחים מתוך סיטואציות שגרתיות בחיי היומיום שלנו ,שהן סוג של הצצה לחיינוהתנועה הקלה מרמזת על כך שייש משהו חי בתוך התמונהבחרתי להראות זאת כאינפוגרפיקה המציגה נתונים סטטיסטיים ואינפורמציה אודות מקרים שונים על כך
 שהפייסבוק נמצא בחיינו בכל רגע נתון

תיק עבודות