• Add to Collection
  • About

    About

    ZIN / Magazyn Kulturalny /// ZIN / Cultural Magazine
    Published:
ZIN / 5 / Magazyn kulturalny
ZIN / 5 / Cultural Magazine
ZIN / Magazyn Kulturalny
www.zin.art.pl

ZIN to magazyn internetowy prezentujący kulturę i sztukę współczesną.
Zarejestrowany w katalogu ISSN 2084-5340

ZIN obrał sobie za cel popularyzowanie ambitnych zjawisk sztuki, akcji społecznych, aktywnych postaw obywatelskich, a przede wszystkim prezentację i promocję młodych twórców.

ZIN to pierwszy multimedialny niezależny projekt magazynu kulturalnego w Polsce, który dzięki zastosowaniu nowych technologii umożliwia prezentację wszelkich przejawów twórczości (m.in. animacja, design, film, fotografia, grafika, literatura, muzyka, projektowanie, publicystyka, reportaż, sztuki plastyczne, teatr).

ZIN publikuje również artykuły o tematyce NGO, społeczeństwa obywatelskiego, a także promuje i wspiera wybrane wydarzenia kulturalne.


///

ZIN / Cultural Magazine
www.zin.art.pl

ZIN is an online magazine presenting culture and contemporary art.
It is registered in ISSN catalogue 2084-5340

ZIN aims at popularizing ambitious artistic phenomena, social actions, active civil attitudes, and, above all, presenting and promoting young artists. ZIN is the first multimedia independent project of cultural magazine in Poland, which, taking advantage of new technologies, presents all kinds of arts (animation, design, film, photography, graphics, literature, music, journalism, visual arts, theatre)

ZIN publishes articles about NGO, civil society, promotes and supports chosen cultural events.

<>


ZIN / Magazine on facebook: www