photography & retouching: MEM Studio
models: Iveta & Dave
agency: Stocksy United