Goti - celostna grafična podoba / Branding
Goti je majhno podjetje, ki se ukvarja z animacijo in dogodgi - potrebovali so logo, osnovne elemente in nekatere promocijske materiale.

Goti is a small company, working in animation and events - they needed a logo, stationery and some of the promotional material.