• Add to Collection
  • About

    About

    School promotion
    Published:
Srednja šola Slovenska Bistrica - Promo
Za Srednjo šolo Slovenska Bistrica smo zasnovali in izvedli celostno grafično podobo in serijo promocijskih tiskovin (osnovni elementi celostne grafične podobe, letopisi, brošure, ...).

We have created a brand identity and a series of promotional print material (stationery, anuals, brochures, ...) fo Slovenska Bistrica Secondary School.