Visual Identity for Midea

Midea is a branding agency from Wroclaw. During 12 years of activity it created elements of campaingns and image strategies for brands such as Allegro, Bankier.pl, AmRest (brand operator of: Pizza Hut, KFC and Burger King). It was also responsible for many social campaigns.

Over time, the dissonance between Midea's image and character of its activity became more and more noticeable. The image of a company that took care of this aspect for other brands also needed a refreshement."Family head", Paweł Tkaczyk, with agency team, decided: it's time to do something with it! And here's the result of our common actions.

Identyfikacja wizualna dla Midei

Midea to agencja brandingowa z Wrocławia. Podczas 12 lat działalności stworzyła elementy kampanii i strategii wizerunkowych dla marek takich jak Allegro, Bankier.pl, AmRest (operator marek: Pizza Hut, KFC and Burger King). Była również odpowiedzialna za wiele kampanii społecznych.

Z biegiem czasu dysonans między wizerunkiem Midei, a charakterem jej działalności stał się coraz bardziej zauważalny. Wizerunek firmy, która dbała o ten aspekt u innych marek, także potrzebował odświeżenia. "Głowa rodziny", Paweł Tkaczyk wraz z agencyjnym zespołem zadecydowali: czas coś z tym zrobić! A oto rezultat naszych wspólnych działań.
 
 
 
 
 
Midea
749
12.9k
56
Published:

Midea

Visual Identity for Midea

749
12.9k
56
Published:

Creative Fields