• Add to Collection
  • About

    About

    Public prize monument Bruges 2012
    Published:
De winnaar van de MonumentenprijsBrugge 2012 van het publiek, met een grote voorsprong en meerdan 30% van het aantal stemmen: Sint-Clarastraat67 van de bvba Saro Brugge.

"Deze voormalige congregatiezaal werd op het eind van de 19 deeeuw gebouwd. Later deed het nog dienst als jeugdlokaal en parochiecentrum. Naenkele jaren leegstand werd het door de huidige eigenaars gekocht en herbestemdtot woning. Naast het restaureren van de gevels en het vervangen van hetschrijnwerk ging de meeste energie uit naar het opnieuw bepleisteren van dezwaar aangetaste gewelven van de eerste verdieping. Uiteindelijk is debenedenverdieping herbestemd tot atelier met logeerkamer en is de verdiepingomgebouwd tot een loft."