• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    A series of acrylic paintings about Wroclaw city, Poland. Half figurative, half abstract. Used experimental techniques. Main motives are architec… Read More
    A series of acrylic paintings about Wroclaw city, Poland. Half figurative, half abstract. Used experimental techniques. Main motives are architecture, faces and wall inscriptions. FESTUNG DEMENZ The term was created by combining the two ideas explained below: - "memory palace" - (also called "roman room / roman chamber"(?)) a mnemonistic technique, a way of remembering information that makes use of human spatial memory. Its origins date back to ancient Greece and Rome. This technique involves imagining the structure of a building or place. Next, the necessary information is assigned to individual objects located in the imaginary space. Subsequent recalling of memories is achieved by "going through" the image of the location and activating items related to the desired information. - "Festung Breslau" - this is the historical name of Wrocław given when the city was transformed into a gigantic defensive fortress in the last days of World War II. Traces of this period are still visible today. - About the series of paintings "Festung Demenz" - the concept of this cycle consists in creating our own "room" composed of fragments of the city of Wroclaw, where I'm living now. The main inspiration is places that are in some ways forgotten, overlooked - old tenement houses, ruined buildings reflecting old events. That is why the word "demenz" (German: dementia) was placed in the title as the opposite of the word "memory". Also, the "palace" was replaced by "festung" (fortress) as better associated with the city. Each picture is based on photographic documentation. Pictures help me to save and keep visual impressions related to places that will soon disappear and be forgotten. By placing these scenes in my paintings, I turn them into "memories". Each such fragment is an element of fortress construction. The facial study has been placed into composition to refer to a living human element. * In the first painting "Festung Demenz 001" architecture is treated conventionally and in abstract way. Next works better reflect the assumptions of the idea. * "Brasil Slums" - these words were painted on the building in my neighborhood. I am constantly looking for such inscriptions and "folk wisdom" on the walls because of their enigmatic character. * Huby71 / DOA (?) - also this word was painted with stencil on the wall of my neighborhood. Huby is a district of Wrocław and number 71 means "Wrocław" in slang. Most likely DOA is an author's nickname. Read Less
    Published:

_________________________________________________

Festung Demenz 001-005
(PL)
-


FESTUNG DEMENZ
Termin ten powstał z połączenia dwóch idei wyjaśnionych poniżej:

- "pałac pamięci" (ang. memory palace, zwany także rzymskim pokojem) – technika mnemonistyczna, sposób zapamiętywania informacji, który korzysta z pamięci przestrzennej człowieka. Jej początki sięgają aż do starożytnej Grecji i Rzymu. Używanie tej techniki polega na wyobrażeniu sobie struktury budynku lub miejsca. Następnie potrzebne informacje są przyporządkowywane do poszczególnych obiektów znajdujących się w wymyślonej przestrzeni. Późniejsze przywoływanie wspomnień jest osiągane poprzez "przechodzenie" przez obraz lokacji i uaktywnianie przedmiotów powiązanych z pożądanymi informacjami.

- "Festung Breslau" – to historyczna nazwa Wrocławia nadana w czasie, gdy miasto było przekształcone w gigantyczną twierdzę obronną w ostatnich dniach II wojny światowej. Ślady tego okresu są widoczne do dnia dzisiejszego.


- O cyklu obrazów "Festung Demenz" - koncepcja tego cyklu polega na stworzeniu własnego "pokoju rzymskiego" złożonego z fragmentów miasta Wrocławia, gdzie obecnie mieszkam. Główna inspiracja to miejsca, które są w pewnym sensie zapomniane, niedostrzegane – stare kamienice, zrujnowane budynki odzwierciedlające dawne wydarzenia. Właśnie dlatego słowo "demenz" (niem. demencja) zostało umieszczone w tytule jako przeciwieństwo słowa "memory". Także "pałac" został zastąpiony przez "festung" (twierdza) jako lepiej kojarzące się z miastem. Każdy obraz bazuje na dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia pomagają mi zapisywać i zachowywać wrażenia wzrokowe związane z miejscami, które niedługo znikną i zostaną zapomniane. Poprzez umieszczanie tych scen w swoich obrazach zamieniam je we "wspomnienia". Każdy taki fragment stanowi konstrukcję fortecy. Studium twarzy zostało wkomponowane, aby wśród nieruchomych brył architektonicznych odwołać się także do żywego pierwiastka ludzkiego.

* W pierwszym obrazie "Festung Demenz 001" architektura jest potraktowana umownie i abstrakcyjnie. Kolejne prace lepiej oddają założenia pomysłu.
* "Brasil Slums" – te słowa zostały namalowane na budynku w moim sąsiedztwie. Stale szukam takich napisów i "mądrości ludowych" na murach ze względu na ich enigmatyczny charakter.
* Huby71/DOA(?) – także ten wyraz w formie szablonu został namalowany na ścianie mojego sąsiedztwa. Huby to dzielnica Wrocławia, a numer 71 oznacza w slangu właśnie Wrocław. Najprawdopodobniej DOA to ksywa autora.

_________________________________________________

Festung Demenz 001-005
(ENG)
-

FESTUNG DEMENZ
The term was created by combining the two ideas explained below:

- "memory palace" - (also called "roman room / roman chamber"(?)) a mnemonistic technique, a way of remembering information that makes use of human spatial memory. Its origins date back to ancient Greece and Rome. This technique involves imagining the structure of a building or place. Next, the necessary information is assigned to individual objects located in the imaginary space. Subsequent recalling of memories is achieved by "going through" the image of the location and activating items related to the desired information.

- "Festung Breslau" - this is the historical name of Wrocław given when the city was transformed into a gigantic defensive fortress in the last days of World War II. Traces of this period are still visible today.

- About the series of paintings "Festung Demenz" - the concept of this cycle consists in creating our own "room" composed of fragments of the city of Wroclaw, where I'm living now.  The main inspiration is places that are in some ways forgotten, overlooked - old tenement houses, ruined buildings reflecting old events. That is why the word "demenz" (German: dementia) was placed in the title as the opposite of the word "memory". Also, the "palace" was replaced by "festung" (fortress) as better associated with the city. Each picture is based on photographic documentation. Pictures help me to save and keep visual impressions related to places that will soon disappear and be forgotten. By placing these scenes in my paintings, I turn them into "memories". Each such fragment is an element of fortress construction. The facial study has been placed into composition to refer to a living human element.

* In the first painting "Festung Demenz 001" architecture is treated conventionally and in abstract way. Next works better reflect the assumptions of the idea.
* "Brasil Slums" - these words were painted on the building in my neighborhood. I am constantly looking for such inscriptions and "folk wisdom" on the walls because of their enigmatic character.
* Huby71 / DOA (?) - also this word was painted with stencil on the wall of my neighborhood. Huby is a district of Wrocław and number 71 means "Wrocław" in slang. Most likely DOA is an author's nickname._________________________________________________

The whole set of works:
technique: acrylic, spray
size: 160x80 cm
year: 2016
-

Festung Demenz 001
acrylic, spray on canvas
160x80 cm
2016Festung Demenz 002
acrylic, spray on canvas
160x80 cm
2016

Festung Demenz 003
acrylic, spray on canvas
160x80 cm
2016
Festung Demenz 004
acrylic, spray on canvas
160x80 cm
2016
Festung Demenz 005
acrylic, spray on canvas
160x80 cm
2016
Thank you for watching!
Ordering works:
demenz071@gmail.com
-