Logoforslag for Stavanger Kulturskole.

Forslaget var del av en komplett profilmanual, med retningslinjer for tilhørende farger og typografi.