Louises Liv var et bloggprosjekt, hvor jeg var ansvarlig for logo, profil og webdesign.
Nettsiden ble bygget med semantisk HTML og CSS, og integrert med Movable Type CMS.
 
Nettstedet ble aldri lansert, i mangel av innhold.