user's avatar
בדמותך ובצלמך
הפרויקט עוסק באלוהות גוף האדם על פי יסודות הדת והאמונה.

ההיסטוריה הארוכה של התפתחות הדת והאלוהים מתחילה לפני כ-25,00 שנים, מ"פסל אלת האם". במהלך השנים, אלוהים, שהיה קרוב לבני האנוש, מתרחק מהם ומטיל אימה. לפני 5000-6000 שנים הייתה הציוויליזציה השומרית, שהייתה הראשונה שיצרה לעצמה כתב ופנתאון אלוהי מסודר.

כבר אז הגדרת האלוהים הפכה להיות לאבסטראקטית.

בני האדם הגדירו שבעה אזורים עיקריים ושלושה ערוצים מרכזיים לאנרגיית החיים בגוף האדם; הנקודות הללו, המכונות "צ'אקרות", נמצאות בהצטלבות של ערוצי האנרגיה. הן קשורות אחת לשניה, וקשורות להתפתחות האדם: מההתפתחות הבסיסית: אינסטינקטים, אינטואיציה ושימור החיים, ועד אלוהות וחיבור לחלל. מאחר ובני האדם לבדם הגדירו אזורים אלו בגוף, ואת שייכותם האלוהית, ככל הנראה הם גם אלה שהגדירו את האלוהים, ובכלל זה המציאו אותו. בן האדם הוא האלוהים.

לכל צ'אקרה יש סמל וצבע. לקחתי את הסמלים ועשיתי אינטרפרטאציה רלוונטית עכשווית ב"להתחבש" איך אנחנו מבינים את הדברים היום. כל אחת מהשכבות מהוות מרכיב ממכלול בן האדם. בתוך כל אזור ישנם טקסטים התומכים בסיפור הפנימי או בהבנה הכללית של האזור, או לחילופין, טקסט אשר מצביע על ההתנהלות השגויה שלנו.

תיק עבודות
בדמותך ובצלמך
רומן ברדוקוב
בדמותך ובצלמך
35
847
2
Published:

בדמותך ובצלמך

God interpretation
35
847
2
Published: