Resept – Prescription

Skam – Shame

Eierskap – Ownership

Identitet – Identity
​​​​​​​
Ekspedisjon – Expedition

Vendepunkt – Turning point

Idealisme – Idealism