• Add to Collection
  • About

    About

    Streamway to projekt jednośladowego pojazdu elektrycznego. Główną ideą tego konceptu jest odzyskanie maksymalnie jak największej ilości energii z… Read More
    Streamway to projekt jednośladowego pojazdu elektrycznego. Główną ideą tego konceptu jest odzyskanie maksymalnie jak największej ilości energii zużytej w trakcie poruszania się pojazdu. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej budowie zawieszenia i kół. Metalowy profil dzielący bieżnik na dwie części pełni funkcję prowadnicy wyposażonej w magnesowe elementy zmniejszające tarcie w zawieszeniu. Dodatkowy mechanizm usytuowany w wewnętrznej oraz zewnętrznej konstrukcji koła generuje energię wytwarzaną w trakcie jazdy. Moc wygenerowana w wyniku tarcia jest magazynowana w akumulatorach. Streamway to połączenie zdecydowanych, ostrych krawędzi wyznaczających kształt dolnej partii z obłą i miękką formą górnej części pojazdu. Podczas postoju linia karoserii motoru jest gładka, pozbawiona detali. W momencie uruchomienia silnika wysuwają się manetki oraz stópki poruszające się na prowadnicach usytuowanych równolegle do osi pojazdu. Takie rozwiązanie jest również dodatkowym zabezpieczeniem pojazdu przed kradzieżą. Tradycyjny prędkościomierz i licznik pomiaru paliwa został zastąpiony wskaźnikiem zasobu energii i prędkości. Wartości przedstawione zostały w formie skali, a inspiracją dla takiego rozwiązania stał się termometrem rtęciowym. Produkt zalicza się do grupy motocykli turystycznych. Wygodna pozycja w trakcie jazdy pozwala użytkownikowi na pokonywanie długich dystansów. ------------------------------------------------------------- Streamway is a concept of a one-track electric vehicle. Focus of the project was to recycle as much energy that is used during the ride as possible. This effect is possible thanks to the innovative design of vehicle suspensions and wheels. Metallic profile splitting tread of the tire into two separate parts also serves as a guide equipped with magnetic elements reducing friction within the suspension. Additional mechanism placed inside and on the outside of the wheel's structure generates energy during the ride. Power generated due to friction is then stored within special storage battery. Streamway is a combination of stark, sharp edges outlining lower part of the vehicle with soft and round shapes of the upper part. During the layover the bodywork is smooth, lacking any extremities and details. While ignited, both throttle and footpegs are extended. This also is one of the preventative measures making it much harder to steal the vehicle. Traditional speedometer and fuel counter are replaced with energy and speed counters. They are depicted in form of a scale similar to a quicksilver thermometer. Streamway can be counted amongst the touring bikes class. It is possible to maintain comfortable position during the ride, allowing for a long-distance travels without experiencing discomfort and aches due to bad posture. Read Less
    Published:
Streamway is a concept of a one-track electric vehicle. Focus of the project was to recycle as much energy that is used during the ride as possible. This effect is possible thanks to the innovative design of vehicle suspensions and wheels. Metallic profile splitting tread of the tire into two separate parts also serves as a guide equipped with magnetic elements reducing friction within the suspension. Additional mechanism placed inside and on the outside of the wheel's structure generates energy during the ride. Power generated due to friction is then stored within special storage battery.
Streamway is a combination of stark, sharp edges outlining lower part of the vehicle with soft and round shapes of the upper part. During the layover the bodywork is smooth, lacking any extremities and details. While ignited, both throttle and footpegs are extended. This also is one of the preventative measures making it much harder to steal the vehicle.
Traditional speedometer and fuel counter are replaced with energy and speed counters. They are depicted in form of a scale similar to a quicksilver thermometer. 
Streamway can be counted amongst the touring bikes class. It is possible to maintain comfortable position during the ride, allowing for a long-distance travels without experiencing discomfort and aches due to bad posture.