Aquarius Thuisverpleging & Zorg

Logo-ontwerp
Aquarius Thuisverpleging & Zorg heeft mij gevraagd een logovoorstel te maken met als thema water met bijbehorend kleurgebruik, met een verwijzing naar het sterrenbeeld Waterman.

Voor dit logo heb ik de kruik als basis gebruikt zonder de waterman-figuur. Het werd anders teveel een illustratie in plaats van een logo. Deze heb ik vervolgens opgebouwd uit eenvoudige kleurvlakken, één versie met dekkende kleurvlakken en één versie met transparante kleurvlakken die mengkleuren oplevert.