• Add to Collection
 • Tools Used

  Tools

 • About

  About

  I am dead. My body has been found in 2014, somewhere between Los Angeles and Warsaw, dismembered. The labels of the clothes, fingerprints, and th… Read More
  I am dead. My body has been found in 2014, somewhere between Los Angeles and Warsaw, dismembered. The labels of the clothes, fingerprints, and the number on the shoes have been carefully unstitched, deleted, washed, bleached, and delivered to oblivion. Nothing can be used for identification. Only clue, in a secret pocket sewn inside my trousers, detectives have recovered a fragile piece of paper torn from the pages of a book, written there, the words Tamam Shud, ‘this is the end’. Experts and antiquaries were consulted: those are the last two words with which ends the Rubaiyat, an ancient book of esoteric poems by the Persian erudite Omar Khayyam. Read Less
  Published:
"Tamam Shud" (epizod 3)
"Nuovo Mondo: Wycieczka z przewodnikiem po niebie i piekle"
[English version please scroll down]

Alex Cecchetti
Udział biorą: Tim Etchells i Ola Maciejewska
Kuratorzy: The Book Lovers
video i projekt identyfikacji graficznej: post-noviki

Organizatorzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Królikarnia

Miejsce: Muzeum Rzeźby w Królikarni, ul. Puławska 113a, Warszawa
Termin: 28 (piątek) października, godz. 19:00
Wycieczka w języku angielskim
REZERWACJA: performance.csw@gmail.com

"Drogi Williamie,
Zgodnie z Twoimi zaleceniami zamiast żeglować ze wschodu na zachód, zeszliśmy z góry na dół. Przejście istnieje. Przybiliśmy do lądu, który uznaliśmy za nowy świat. Właśnie stąd do Ciebie piszę. To nie wspaniałości tutejszej egzotyki wprawiły nas w takie podekscytowanie. Odczuwamy je, bowiem nabraliśmy pewności, że do każdego nowo odkrytego świata prowadzą co najmniej dwa przejścia. Znaleźliśmy się w miejscu, do którego wiodą wszystkie drogi."

"Nuovo Mondo: Wycieczka z przewodnikiem po niebie i piekle" to trzeci epizod powstającej powieści artystycznej Tamam Shud. To również performatywne seminarium na temat poezji, a także wędrówka przez koncentryczne okręgi, wiodące w górę i w dół w budynku Pałacu Królikarnia w Warszawie. Alex Cecchetti przeprowadzi uczestników performansu przez tajemnicze korytarze pałacu, w których odczyta fragmenty poezji. Co jest piekłem dla wielu, może być niebem dla nielicznych.

Do grudnia 2017 Alex Cecchetti pracuje nad nową powieścią artystyczną za pomocą takich narzędzi jak performans, wystawy i publiczne czytania. Utracone wspomnienia, odnalezione ślady i pierwsze próby rozwiązania zagadki to tylko niektóre elementy, które zaznaczą początek procesu twórczego. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie Tamam Shud, zapraszamy na stronę: www.csw.art.pl

——————————————————————————————————————

"Tamam Shud " (episode 3)
"Nuovo Mondo: Tour Guide of Heaven and Hell"

Alex Cecchetti
With Tim Etchells and Ola Maciejewska
Curated by The Book Lovers
video and graphic designers: post-noviki

Organised by: Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and
Xawery Dunikowski Museum of Sculpture

"Tour Guide" takes place at the Museum of Sculpture at Królikarnia Palace (Puławska 113a, Warsaw), on October 28 at 19:00.

RSVP at performance.csw@gmail.com 

"Dear William,
We have done as you said, and instead of sailing from east to west we went from up here to down there. The passage exists. We have reached the shores of what we think it is a new world. I write you from here. The great excitement is not about the exotic things we may find, but the certitude we now have that for every new world discovered at least two passages exist. Everything is connected to here and from here."

"Nuovo Mondo: Tour Guide of Heaven and Hell" is the third episode in Alex Cecchetti’s ongoing artist’s novel, Tamam Shud. It is also is a performative seminar on poetry, a walk through the concentric circles that descend and ascend through the building of the Królikarnia Palace in Warsaw. Alex Cecchetti will accompany the public through these narrow passages where artists embody poems. What is hell for many can be heaven for some.

Until December 2017, Alex Cecchetti develops a new artist’s novel through tools such as performances, exhibitions, and public editorial readings. Lost memories, recovered traces, and the first investigations to solve the mystery are some of the elements that will signal the beginning of the creative process. If you want to know more about the Tamam Shud project, please visit: www.csw.art.pl