Na początku powstała seria 3 sitodruków które stały się inspiracją do powstania animacji wycinankowej Parówka.

At the beginning a series of three screen prints was created which became the inspiration for the cut-out animation of Sausage.