olga kawa's profile

Zielnik Czarodziejski - Part II

Illustration
Zielnik Czarodziejski
Druga i trzecia część Zielnika Czarodziejskiego to przesądy na temat roślin poukładane według sposobów działania roślin czarodziejskich oraz skutków ich działania. Znajdziemy tutaj roślinne remedia na fluksy, trzeciączkę, szaleństwo, sińce, ślinogon oraz wiele innych dolegliwości. Autorem tego obszernego zbioru jest Józef Rostafiński.
Moim zadaniem było zaprojektowanie graficzne całej książki oraz stworzenie do niej ilustracji. W części pierwszej są to tablice z roślinami oraz ozdobne inicjały, natomiast w części II i III, które stanowią odrębną książkę, są to ilustracje ukazujące skutek lub działanie rośliny na człowieku i zwierzęciu.
Na podstawie ilustracji wydrukowałam ręcznie 5 sitodruków 90x64 cm, a także okładki książek.
-
The Magical Herbarium
The second and third parts of the Magical Herbarium are superstitions of plants organized by the method and the effect of use. We'll find here herbal remedies for many strange diseases, which names I can't translate because they are not in use now and the book is written in the very old polish language. Jozef Rostafinski is the author of this voluminous collection of old beliefs.
My task was to design a layout for both books and also to create illustrations. In the first part there are plants and ornamental initials, and in the second and third parts, which are a separate book, I illustrated effects and the methods of use of plans on people and animals. I printed 5 serigraphies, all 90x64cm and all the book covers. 


Jeżeli ci się podoba ten projekt, sprawdź pierwszą część książki.
-
If you like this project, check out the first part of the book.
-
-
Dzięki za oglądanie!
-
Thanks for watching!

Zielnik Czarodziejski - Part II
Published:

Zielnik Czarodziejski - Part II

Lay out and illustrations for the second part of the Magical Herbarium. Part of my master thesis.

Published: