• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    This is a project make for OrientationDay - Welcoming the new students of the three branches of design: Graphic, Fashion, Interior and two branch… Read More
    This is a project make for OrientationDay - Welcoming the new students of the three branches of design: Graphic, Fashion, Interior and two branch office manager, BTEC. Inspired hoasen University is the center, is home, a place for them to exert all their capabilities, is an authentic place to study, work and be recognized. Sky images, the pieces fit together the same pallet with HOASEN logo shines in the middle, all connected to each other and this express the connection, companionship and the propeller - All together fly in the sky as if to say HOASEN, they choose a place for the future is wings. _________________________________________________________ Đây là một Proeject thực hiện cho Orientation day - Chào đón các tân sinh viên của ba ngành thiết kế: Đồ Hoạ, Thời Trang, Nội Thất và hai ngành quản lý văn phòng, BTEC. Lấy ý tưởng HOASEN University là trung tâm, là nhà, là nơi để các em phát huy mọi khả năng của mình, là một nơi đích thực để học tập, làm việc và được công nhận. Hình ảnh bầu trời, những miếng pallet ghép vào nhau cùng logo HOASEN toả sáng ở giữa, tất cả cùng kết nối với nhau thể hiện sự kết nối, đồng hành và những cánh quạt - Tất cả cùng bay lên giữa bầu trời như muốn nói các em chọn HOASEN là một nơi cho tương lại được chắp cánh. Read Less
    Published: