• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    L'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat - Barcelona) és un edifici de nova planta construït pels arquitectes Xavier Vendrell… Read More
    L'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat - Barcelona) és un edifici de nova planta construït pels arquitectes Xavier Vendrell i Claudi Aguiló. Regional Archive of Llobregat (Sant Feliu de Llobregat - Barcelona) is a building of new plant built by the architects Xavier Vendrell and Claudi Aguiló. El Archivo Comarcal del Bajo Llobregat (Sant Feliu de Llobregat – Barcelona) es un edifico de nueva planta construido por los arquitectos Xavier Vendrell y Claudi Aguiló Read Less
    Published:
Edifici destinat a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Sant Feliu del Llobregat - Barcelona.  És obra dels arquitectes Xavier Vendrell i Claudi Aguiló.
Building for the Regional Archive of Baix Llobregat. Sant Feliu del Llobregat - Barcelona. Designed by the architects Xavier Vendrell and Claudi Aguiló.​​​​​​​
Edificio destinado al Archivo Comarcal del Bajo Llobregat. Sant Feliu del Llobregat - Barcelona.Es obra de los arquitectos Xavier Vendrell y Claudi Aguiló.