ΑΠΕΙΡΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΥΑΛΟ – INFINITE WONDERFUL MIND
INFINITE WONDERFUL MIND
Editorial design
Illustration

THE PROJECT

This book is dedicated to the discoveries and inventions that changed the world. The man with his intelligence and curiosity has made great progress but he also brought disaster on this planet. It is nice to know, the origin of the things that we use nowadays. The human mind will never stop trying to understand our world. It is restless and just like our universe it is an infinite, wonderful, mind.

THE PROCESS

​​​​​​​I made illustrations with watercolors, I designed the layout of the book and I also book binding it. I did a lot of research, I learned so much and I loved all the process!
follow me

instagram           facebook           linkedin
ΑΠΕΙΡΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΥΑΛΟ – INFINITE WONDERFUL MIND
184
1,191
7
Published:

ΑΠΕΙΡΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΥΑΛΟ – INFINITE WONDERFUL MIND

Το βιβλίο αυτό αποτέλει προσωπικό έργο. Σκοπός μου είναι, ο καθένας να μπορεί με έναν έυκολο τρόπο να μάθει για τα γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο Read More
184
1,191
7
Published:

Tools