Julian Popov's profile
Smart Billing Enterprise
Smart Billing Enterprise
Национална електрическа компания (НЕК)
ИС НЕК-ИНКАСО (Smart Billing Enterprise) осигурява автоматизация на дейностите по въвеждане, поддържане и обработка на показанията на електромерите, по които се отчита използваната електроенергия от клиентите на НЕК, закупената електроенергия от доставчиците на НЕК, обменът на електроенергия между районите, както и алгоритми и процедури за обобщаване на информацията по клиенти, доставчици и партиди за обмен.

Системата осигурява връзка с мениджърската информационна система на НЕК (SAP/R3) като предоставя данни, необходими за фактурирането на изразходваната от клиентите на НЕК електроенергия.

Smart Billing Enterprise
2
217
0
Published:

Smart Billing Enterprise

ИС НЕК-ИНКАСО (Smart Billing Enterprise) осигурява автоматизация на дейностите по въвеждане, поддържане и обработка на показанията на електромери Read More

2
217
0
Published:

Creative Fields