user's avatar
InfoNotary Prepiska
InfoNotary Prepiska
InfoNotary (Datamax)
Преписка е публична система за обмен на електронно подписани (поддържа се и крипитране) и юридически валидни документи по електронен път.

Програмни средства:
Екип:
InfoNotary Prepiska
4
128
0
Published:
user's avatar
Julian Popov

InfoNotary Prepiska

Преписка е публична система за обмен на електронно подписани (поддържа се и крипитране) и юридически валидни документи по електронен път.
4
128
0
Published: