• Add to Collection
  • About

    About

    Crilex to projekt pojazdu inspirowanego bryłą i właściwościami optycznymi kryształu. Pojazd składa się z dwóch części. Zawieszenia oraz karoserii… Read More
    Crilex to projekt pojazdu inspirowanego bryłą i właściwościami optycznymi kryształu. Pojazd składa się z dwóch części. Zawieszenia oraz karoserii bezpośrednio ze sobą połączonych. Zawieszenie wyposażone jest w pierścień, którego zadaniem jest kumulowanie energii wytwarzanej w panelach magnesowych znajdujących się w obręczach okalających płyty plusów i minusów. Magazynowana energia przekazywana jest na specjalnie przygotowane do tego podłoże, będące mieszanką masy bitumicznej i drobinek metalu. Energia oddana na podłoże pozwala na delikatne lewitowanie pojazdu i możliwość jego poruszania się bez jakiegokolwiek tarcia. Bryła samochodu charakteryzującej się prostą, ale jednocześnie ostrą i zdecydowaną linią, która podobnie jak w budowie kryształu tak i tu załamuje bryłę wytyczając płaszczyzną ostateczną jego formę. Dodatkowym aspektem wizualnym w projekcie są podświetlane elementy, które za pomocą świetlistych linii zwracają uwagę na dodatkowe wymiar użytkowania. W sposób intuicyjny wskazując na przykład gdzie znajduje się wejście do środka. Drzwi otwierają się poprzez odchylenie ich do góry co budzić ma skojarzenie poruszających się skrzydeł motyla. Projekt został tak pomyślany by pomieścić w nim dwie osoby. Fotele wykonane są z tworzywa, które dzięki swoim właściwościom dostosowują się do kształtu ciała. Ponadto użytkownik ma również możliwość regulowania kąta siedzenia tak aby zapewnić mu najwyższy komfort podróżowania. Crilex wyposażony jest w konsolę środkową, która rozdziela jego wnętrze na dwie części. Panel jest podświetlony światłem led. Wyróżnia się czystą i nieskomplikowaną formą pozbawioną zbędnych przycisków. W momencie dotknięcia konsoli przez użytkownika w dowolnym miejscu nad jego głową wyświetlany się ekran pełniący funkcję nawigacji. Pojazd nie wymaga jego prowadzenia tak jak to zwykle bywa w standardowych samochodach. Sterowny jest automatycznie po wcześniejszym wprowadzeniu komendy i wskazaniu docelowego miejsca podróży ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Crilex is a project inspired by the shape and optical properties of the crystal. The vehicle consists of two parts - suspension and the body directly connected to one another. The suspension is equipped with a ring, whose task is to accumulate the energy produced in panels of magnets located in the rims surrounding the plate of pluses and minuses. Stored energy is transferred to a specially prepared for this space, which is a mixture of bitumen and metal particles. The energy of the substrate allows for gentle levitation of the vehicle and the possibility of its movement without any friction. Shape of the car is characterized by a simple, but at the same time sharp and decisive line, which, like in the construction of the crystal, collapses the shape paving planes in its final form. An additional visual aspect of the project are highlighted elements that are using luminous lines draw attention to the extra dimension of use. The intuitive pointing shows, for example, where the entrance to the center is. The door opens by tilting them up, associating it’s movement to the butterfly wings. The project is intended to accommodate two people in it. Seats are made of material, which thanks to its properties conform to the shape of the body. In addition, the user also has the possibility of adjusting the angle of the seat so as to provide him with the highest comfort. Crilex is equipped with a center console that separates the interior into two parts. The panel is illuminated with LED lights. It’s form is pure and uncomplicated, without unnecessary buttons. When the console is touched by the user a display screen is shown over his head acting as navigation. The vehicle does not require a driver as it is usually the case in standard cars. It’s controlled automatically after earlier entering the command and indicating the travel destination. Read Less
    Published:
Crilex is a project inspired by the shape and optical properties of the crystal. The vehicle consists of two parts - suspension and the body directly connected to one another. The suspension is equipped with a ring, whose task is to accumulate the energy produced in panels of magnets located in the rims surrounding the plate of pluses and minuses. Stored energy is transferred to a specially prepared for this space, which is a mixture of bitumen and metal particles. The energy of the substrate allows for gentle levitation of the vehicle and the possibility of its movement without any friction. Shape of the car is characterized by a simple, but at the same time sharp and decisive line, which, like in the construction of the crystal, collapses the shape paving planes in its final form. An additional visual aspect of the project are highlighted elements that are using luminous lines draw attention to the extra dimension of use. The intuitive pointing shows, for example, where the entrance to the center is. The door opens by tilting them up, associating it’s movement to the butterfly wings. The project is intended to accommodate two people in it. Seats are made of material, which thanks to its properties conform to the shape of the body. In addition, the user also has the possibility of adjusting the angle of the seat so as to provide him with the highest comfort. Crilex is equipped with a center console that separates the interior into two parts. The panel is illuminated with LED lights. It’s form is pure and uncomplicated, without unnecessary buttons. When the console is touched by the user a display screen is shown over his head acting as navigation. The vehicle does not require a driver as it is usually the case in standard cars. It’s controlled automatically after earlier entering the command and indicating the travel destination.