• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    [ENG] Proposal of image for the fairs and festival of Saint Narcís in Girona. This fairs revolve around a legend of this city where the flies are… Read More
    [ENG] Proposal of image for the fairs and festival of Saint Narcís in Girona. This fairs revolve around a legend of this city where the flies are the main element. [CAT] Proposta d' imatge per les Fires de Sant Narcís a Girona. Aquestes festes giren entorn una llegenda explicada d'aquesta ciutat on les mosques en són l'element principal. Read Less
    Published:

“…The legend says when Girona was besieged by French, they sacked everything of value that the city had without showing any respect. When they went to open Saint Narcís’ tomb and pulled up his arm, flies started to spring from his body. There appeared as many flies as French soldiers and knights were in the city. These flies bit those soldiers and knights, and therefore, the city of Girona was released from the French siege.”


Sóc de Girona, nascut entre contes. Nodrit per la màgia que les llegendes aporten a la nostra ciutat. Encara avui, sempre que algú forani ve a casa, els passejo pel barri vell i mantinc viva l’emoció i la tradició de transmetre les mateixes històries, perquè no es perdin, perquè també en gaudeixin i estimin Girona.

Les Fires de Sant Narcís es celebren en motiu de les festes del patró de Girona, Sant Narcís.

“...la llegenda diu que quan Girona era assetjada pels francesos, van saquejar tot allò de valor que tenia la ciutat. Sense mostrar respecte de cap mena. Quan varen anar a obrir la tomba de Sant Narcís i li arrancaren un braç, del seu cos varen començar a sortir mosques. Tantes mosques com soldats i cavalls francesos hi havia a la ciutat.  Aquestes mosques van picar aquests soldats i cavalls, i la ciutat de Girona es va alliberar del setge francès.”
[ENG] 
The number of flies that there exists on the poster increases as you go closer to the festival: (Devesa, Sant Fèlix, Old Town). The farther from the festival, the left poster will be used. The closer to the festival, the right ones, progressively, will be used.
[CAT]
El número de mosques existents als cartells va augmentant a mesura que et vas apropant a les festes. (Devesa, Sant Fèlix, Casc antic). 
Com més lluny d’aquestes zones, s'utilitzarà el cartell de l' esquerra, com més a prop, els de la dreta progressivament.
[ENG]
This is my proposal for the fair and festival of this year. I have decided to capture the charm that the huge Saint Narcís fairs give off with the smallest thing: its fly. So, we find more than 54 flies spread all over the poster, without order, without limit, without impediment, moving, being free, flowing…
The number of flies in the poster increases as you go closer to the festival. The farther from the festival, the flies will leave, representing the crowd, the movement, the small shops, the fairs, the joy… and all the activities that have place during the festival.

Aquesta és la meva proposta per les fires i festes d’enguany. He decidit plasmar tot l’encant que desprenen les gegants fires de Sant narcís amb allò més diminut. La seva mosca. No es tracta d’una il·lustració d’una mosca. Es tracta d’una imatge presa d’una mosca purament gironina. Així doncs, en trobem més de 45 disperses per tot el cartell, sense un ordre, sense un límit, sense cap impediment, movent-se, sent lliures, fluint entre elles...

El número de mosques existents als cartells va augmentant a mesura que et vas apropant a les festes. (Devesa, Sant Fèlix, Casc antic). Com més lluny d’aquestes zones les mosques marxaran. D’aquesta manera es vol representar la multitud, el moviment, els petits comerços, les fires, l’alegria... i totes les activitats que es realitzen durant les festes.
​​​​​​​This is a poster apparently simply that contains the story of a city, tradition, values and feelings that always spring during the fairs and festival of Saint Narcís.

Un cartell aparentment simple que porta la història d’una ciutat al seu darrera; tradicions, valors i sentiments que sempre afloren per les Fires de Sant Narcís.