KOWALSCY 2.0 furniture
Projekt KOWALSCY 2.0 wchodzi w dialog z wizualnym kodem mebli i standaryzacją sposobów ich użytkowania. Stąd też abstrakcyjna forma projektu, która - odchodząc od wizualnych przyzwyczajeń użytkownika, zaprasza do zabawy i zaangażowania. KOWALSCY 2.0 składa się z zestawu prostych elementów, które swoimi właściwościami wspierają wykonywane przez nas czynności tj. siedzenie, leżenie, kładzenie czegoś na czymś, zawieszanie. Odpowiednie zestawienie elementów tworzy układy, które zaspokoją nasze potrzeby. 


Dialog with visual code of furniture and with standarized modes of use were starting points fo KOWALSCY 2.0. project. Abstact form of a piece invites to play and engagement. KOWALSCY 2.0. consists of a set of simple elements which properties encourage typical activities like sitting, laying, storing or hanging. Different combinations of elements create configuations that gratify ou needs.
KOWALSCY 2.0 furniture
16
494
1
Published:

KOWALSCY 2.0 furniture

Dialog with visual code of furniture and with standarized modes of use were starting points fo KOWALSCY 2.0. project. Abstact form of a piece inv Read More
16
494
1
Published: