Alcatel || Idol4 || Multimedia Performance
Sila Sveta produced a multimedia performance in collaboration with choreographer Anna Abalikhina and composer Mitya Vikhornov. The act was staged for the Alcatel Idol 4 Russian premiere and was presented live during the event.
Sila Sveta Team:
Producers: Alexander Us, Alexey Rozov, Denis Astakhov
Art Director: Ilya Balakin
Choreographer: Anna Abalikhina
Creative director: Victor Lander
Project Manager: Yana Zakharova
Technical Director: Mursal Mamedov
Production Director: Vadim Vinogorov
Supervisor: Evgeny Makharadze
Concept Artist: Polina Sukhanova
CG Artists: Vitaly Babich, Oleg Barankin, Zoya Kharakoz, Anton Haikov, Sergey Maslov
Performers: Yury Chulkov, Maria Isaeva, Dmitry Konovalov, Maria Zaplechnaya, Egor Maslov, Ilya Karpel 
Music and Sound Design: Mitya Vikhornov
Filming Crew: Evgeny Arkhipov, Konstantin Bukovsky, Anton Arkhipov
Editing: Evgeny Arkhipov

Event Production: Always Open Agency
Alexandra Tsaturova
Petr Gushchenko
Alcatel || Idol4 || Multimedia Performance
5
258
0
Published:

Alcatel || Idol4 || Multimedia Performance

Multimedia performance by Sila Sveta x Anna Abalikhina x Mitya Vikhornov
5
258
0
Published: