Grzegorz Fijas's profile
Miłosz / OPiM, Korespondencja 1963–1973
Projekt i skład mojej pracy magisterskiej będącej edycją korespondencji Czesława Miłosza i właścicieli londyńskiego wydawnictwa Oficyna Poetów i Malarzy.

Na okładce wykorzystano rysunek Feliksa Topolskiego (1907–1989), polskiego artysty mieszkającego w Londynie, który przyjaźnił się z autorami przedstawionych w tomie listów.
Miłosz / OPiM, Korespondencja 1963–1973
Published:

Miłosz / OPiM, Korespondencja 1963–1973

Projekt i skład mojej pracy magisterskiej będącej edycją korespondencji Czesława Miłosza i właścicieli londyńskiego wydawnictwa Oficyna Poetów i Read More

Published: