• Add to Collection
  • About

    About

    Logo + key visual, księga znaku, akcydensy, materiały promocyjne, sesja fotograficzna
    Published:
Centrum Bankowo Finansowe
Założenie systemu identyfikacji wizualnej Centrum Bankowo Finansowego oparte jest o misję firmy, która brzmi:

ZARZĄDZAMY DOSTĘPNĄ PRZESTRZENIĄ

Projekt logo i key visuala oparty jest na 2 grupach elementów, różniących się natężeniem koloru:
1. typograficzny zapis nazwy oraz koło
2. linie przecinające koło.

Układ odległości pomiędzy tymi grupami oraz obszar bezpieczny znaku są niezmienne. W zależności od użytej powierzchni, na której pojawia się znak, przedłużeniu ulegają jedynie dolne odcinki linii. Znak zawsze wyrównywany jest do lewego górnego rogu powierzchni, na której występuje.
W drugiej części księgi zaprezentowane zostały przykłady nietypowych zastosowań znaku i key visuala.