• Add to Collection
  • About

    About

    Лабиринт от шест стаи, всяка от които изразява правата и отговорностите на младите хора. Така искаме да покажем нашето несъгласие с много нередно… Read More
    Лабиринт от шест стаи, всяка от които изразява правата и отговорностите на младите хора. Така искаме да покажем нашето несъгласие с много нередности в нашата образователна система. Всички тези абсурди в системата, отнемат не само правата ни като студенти, но и като хора. Във всяка стая, посетителите могат да видят нашата гледна точка, и ще могат да дадат своята. Както знаем всеки има правото на мнение, но къде е границата между използването на едни права и нарушаването на други? В направата на проекта участват пет човека- Мирослава Захариева, Ивета Лоховска, Леда Нечева, Вероника Ценкуловска, Деница Димитрова, всички- студенти в Технически Университет София, специалност: Инженерен дизайн Read Less
    Published:
Labyrinth of Dreams in the System


Labyrinth of six rooms, each of which expresses the rights and responsibilities of young people. So we want to show our disagreement with many irregularities in our educational system. All these absurdities in the system, not just take our rights as students but as people.
За какво мечтаеш? Не се озъртай, точно ти? Какви са най-смелите ти мечти? Силикон?- значи това е мачтата ти? Не знам защо си мислех, че мечтаеш за нещо различно. Та  нали за младостта са характерни неразумните и възвишени идеали. 
 А ти? Не, не се озъртай с надеждата да викам някой друг! Каква е твоята мечта? Какви са стремежите ти? Лекар, велик учен, а може би космонавт? Искаш баща ти да ти подари мотор? Тъжно, и твоите мечти са принизени до скотското ни битие-  елементарно и материализирано. 
 Какво излиза накрая? Едно голямо нищо! Страна, чието бъдещо поколение не става и за пълнеж на възглавници! Вярно е, че има млади хора с възвишени и благородни мечти. Мечти, цветни и красиви като пеперуди, които пърхат и те извисяват. Карат те да вярваш, че можеш... Но понякога реалността 
променя. Тя те хваща здраво за тирантите и те укротява. Не те пуска, докато не станеш част от 
нейната тоналност-  онази сива и мрачна реалност. И вместо да летиш в облаци от успехи и мечти, 
ти лазишпо калдъръмени пътеки. Но това са същите тези мрачни и неравни пътеки, които ние  можем
 да променим.

Автор: Ивета Лоховска
В лабиринтът от шест стаи, всяка от които изразява правата и отговорностите на младите хора, се опитахме да поставим теми като: правото на свободен избор, мечтите или реалността, важните приоритети и изчезващите ценности, нуждата от добри професионалисти и необходимостта от промяната.  
Във всяка стая видяхте нашата гледна точка, и ви предлагаме и вие да споделите своята. Както знаем всеки има правото на мнение, но къде е границата между използването на едни права и нарушаването на други? 
Грозните определения като: "Българската образователна система е боклук!" и "Студентите са мързеливи и неквалифицирани.", ни карат да се замислим защо се съгласяваме с първата теза и отхвърлят втората ядосани? Често съдим другите, но когато критиката е насочена към нас се ядосваме. 
Защо не се запитаме: "Какво НИЕ можем да направим, за да променим системата?" В духа на зеления месец се постарахме да използваме рециклируеми материали при изпълнението на проекта, защото чувстваме, че сме на правилното място в правилното време, за да повлияем в положителна посока. и вие може да започнете от тук. Зелената идея е начин да бъдем активни и да покажем, че всички ние сме заинтересовани, инициативни и искаме да променим нещо. Да живеем здравословно на по- чисто и зелено място. 
Ние успешно можем да създадем нашето мечтано бъдеще, тук в България, като общност, а не като самостоятелна, егоистична амбиция.