• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Книгата "Цветни истории" е първата книга от поредицата за приключенията на малката пчела Роя. Книгата съдържа 20 цветни и черно-бели илюстрации. … Read More
    Книгата "Цветни истории" е първата книга от поредицата за приключенията на малката пчела Роя. Книгата съдържа 20 цветни и черно-бели илюстрации. Автор : Глория Ангелова Илюстрации : Мелина-Елина Бондокова Редактор: Ивелина Христова Малка, но смела пчелата Роя се впуска във вихрено приключение, за да изпълни мечтата си и да върне пролетта. Крехките й крилца я отвеждат на приказни места населени с чудати обитатели, с които общуването е истинско удоволствие. Верен съюзник в начинанието й е "безстрашният" и приказлив Жако. Двамата жители на Пчеландия създават истинска виелица по страниците на книгата "Vivid Tales" The book "Vivid Tales" is the first book in the series about the adventures of a small bee colony. The book contains 20 color and black and white illustrations. Author: Gloria Angelova Illustrations: Melina-Elina Bondokova Editor: Ivelina Hristova Small, but brave bee Roya embarks on whirlwind adventure to fulfill her dream to return the spring. Her fragile wings led her to fabulous places populated by strange creatures with whom communication is a real pleasure. Faithful ally in her initiative is "fearless" and talkative Jaco. Both residents of Pchelandya create a real blizzard in the pages of the book "Vivid Tales" http://www.pavilioncreative.net http://www.pchelandia.com Read Less
    Published: