Oh. My Girl~
我才不会告诉你. 帮它弄套衣服有多难. 还要穿得上. 
...O__O!!​​​​​​​
噔噔~宝宝乖. 原地自转一下~ (*/ω╲*)
#六月都在干嘛了?#   
(●´ω`●)φ   
第一次做的小粘土. 
配了800度的近视镜框. 
哈哈哈哈. 手脚都不会动. 
好不容易弄好衣服. 
但好难穿呢~

Oh. My Girl~
40
379
2
Published:

Oh. My Girl~

I made a little girl out of clay.
40
379
2
Published: