en
Notebook
Made entirely by hand. Most of the materials used is made of waste material. The packaging made from an old box. Cover made from pallet underlay cardboard. Threads – old shoemaker twine. The book spine from foil waste. Pagination has been stamped onto the notebook with an old numerator without ink.

pl
Notes
Wykonany w całości ręcznie. Większość materiałów użytych pochodzi z odpadów. Opakowanie ze starego pudełka. Okładka z tektury podkładowej pod paletę. Nici – stara dratwa szewska. Środek okładki ze ścinka foli. Paginacja wybita starym numeratorem bez tuszu.


Notebook
593
3.8k
24
Published:

Notebook

Notes z odpadów wykonany ręcznie. Notebook from the waste made by hand.

593
3.8k
24
Published: