• Add to Collection
  • About

    About

    book
    Published:
שם גרים בכיף
הפרוייקט שלי עוסק בזוגיות ובמושג “לגור ביחד”, לאחר כמה חודשים של מגורים משותפים נוכחתי לגלות שהדבר מורכב יותר ממה שחושבים.כך הפרוייקט נולד, יצאתי למחקר אישי הבוחן כיצד מתנהל בית של זוג צעיר במקומות שונים בעולם כשמה שמניע אותי זו סקרנות גרידא.
יצרתי קשר עם 4 זוגות מתרבויות שונות- יפן סין הודו ושוודיה.

בניתי שאלונים בכמה תחומים שגרתיים מחיי היום-יום המרכיבים חיים משותפים,משק בית, אוכל ובישול, פנאי, אינטימיות . בנוסף ביקשתי מהזוגות שיצלמו את הבית שלהם, את עצמם, את השגרה.

כל המידע שאספתי רוכז לספר אחד, המידע תורגם למספרים, אחוזים ודיאגרמות והם מועברים בספר זה בצורת אינפוגרפיקה משעשעת בלווי הצילומים הדוקומנטרים.