touch the rise44
główna grafika / key visual
Przedstawiam mój personalny, niekomerycjny projekt „touch the rise44”. Jest to próba rozbudowy istniejące już wystawy „Zachowajmy ich w pamięci”, którą oglądać można w Warszawie w Parku Powstańców Warszawy.

Głównym założeniem  „touch the rise44” było wprowadzenie nowoczesnej technologii i połączeniem jej z historycznym wydarzeniem jakim było Powstanie Warszawskie.

Będąc kilkukrotnie na ww. wystawie zauważyłem, że część ludzi podczas szukania swoich bliskich na jednym z 93 kubików ma problem z ich odnalezieniem.

Wpadłem na pomysł zrobienia bazy - głównego hub’a, który połączony byłby ze wszystkim kubikami w parku.

Hub składa się ze szklanej gabloty, w której zamknięty jest pomnik z symbolem Polski Walczącej (PW). Frontowa szyba gabloty pełni funkcję szklanego, dotykowego ekranu, na którym wyświetlane są graficzne elementy interfejsu.

System uruchamia się po podejściu do huba i dotknięciu odcisku palca - stąd nazwa projektu „touch the rise44”. Następnie z wirtualnej klawiatury wprowadzamy imię i nazwisko osoby. Podczas przeszukiwania przez system bazy danych, po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista wszystkich poległych cywili podczas Powstania Warszawskiego. W momencie odnalezienia nazwiska, na ekranie widzimy zaznaczony kubik, wraz z powiększonym nazwiskiem znalezionej osoby. W tym samym momencie wszystkie kubiki gasną z wyjątkiem tego, na którym znajduje się odnaleziona osoba.

Projekt dedykuję Babci.

- - -

I would like to present my personal, non commercial project „touch the rise44”. It is the attempt at developing exhibition „Keep them in our memories” which we can admire in Warsaw, in the Park of Warsaw insurgents.

The main guideline of „touch the rise44” was to combine new technology with historical event which was the Warsaws Rise in 1944.

As far as I was admiring the exhibition myself I noticed that some part of people just couldn’t find their nearest and dearest on the one of 93 cube forms.

I hitted on an idea to make a base - the main hub which would be connected with all the cube forms around in the park.

The main hub consists of glass showcase in heart of which monument representing Poland Fighting for Freedom (PW) is hidden. Windscreen of showcase serves a function of glass,  touchscreen where all graphical elements are showed.

The system starts working while we come up to hub and touch the screen - that’s the point of my project „touch the rise44”. After that we insert the name and surname of a person who we are looking for using a virtual keyboard. The system is searching high and low in a database, showing on the right part of the screen the list of all civil victims of Warsaws Rise in 1944. While the searching surname is found, we can see in a screen a marked cube with enlarged surname of a person who was found. All the other cubes are turned off and the only shining cube is the one with the correct surname.

I dedicate this project to my Grandmother.
główna grafika detal / key visual detail
schemat działania aplikacji odnajdywania bliskich / scheme of the application finding the nearest 
wizualizacja instalacji w muzeum / monument visualization in museum
rzeczywiste zdjęcie wystawy "Zachowajmy ich w pamięci" / real photo of exhibition „Keep them in our memories”
touch the rise44...
touch the rise44
60
972
2
Published:

touch the rise44

I would like to present my personal project „touch the rise44”. It is the attempt at developing exhibition „Keep them in our memories” which we c Read More
60
972
2
Published:
Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More