Exhibition of collaborative projects.


Myślą przewodnią KO – Projektu jest współpraca.
Wystawa zaprezentowała innowacyjne rozwiązania, interesujące połączenia technik i umiejętności. To zbiór najlepszych grupowych prac studentów polskich uczelni artystycznych, powstałych po 2010 r. Projekty zostały zrealizowane zarówno w obrębie jednej jak i kilku dziedzin sztuki.

Przedrostek KO oznacza razem wspólnie

-

The main theme of KO – Projekt is collaboration.
The exhibition presented innovative approaches and interesting mix of different techniques and skills. It's a collection of the best group projects created after 2010 by students of polish art and design schools. Some of them made within one, some combined various art or design fields.

Prefix KO simply means together.

Katarzyna Roman
Art Direction / Illustration / Exhibition Design

Michał Leonczuk
Art Direction / Graphic Design / Exhibition Design

KO – Projekt

Thank you!

KO – Projekt / Exhibition / Catalogue
110
1102
19
Published:

KO – Projekt / Exhibition / Catalogue

The main theme of KO – Projekt is collaboration. The exhibition presented innovative approaches and interesting mix of different techniques and Read More
110
1102
19
Published: