Nie garb się - Do not slouchNie Garb Się / Do Not Slouch
2016

Kampania społeczna / Social Campaign

PL —
Praca ma na celu zwrócenie uwagi na złe nawyki dotyczące przygarbionej postawy ciała oraz propagowanie właściwej postawy. Serwis internetowy, broszura oraz ulotki zawierają m.in. informacje o tym czym jest garb, skąd się bierze oraz podaje informacje o tym o czym trzeba pamiętać podczas codziennych czynności jak siedzenie, stanie czy leżenie, aby dbać o kręgosłup.
Mój dyplom magisterski.

EN —
The project aims to draw attention to bad habits about hunched posture and promoting the correct posture. The website, leaflets, brochures and other promotional materials contain informations about what the hump is and what causes. In addition it gives information about daily activities like sitting, standing or lying down which will help to take care of the spine.
My masters diploma.Nie garb się - Do not slouch
158
1186
24
Published:

Nie garb się - Do not slouch

Projekt kampani społecznej "Nie garb się". Dyplom magisterski na Akademii Sztuki w Szczecinie. "Do not slouch" social campaign. My masters diplom Read more
158
1186
24
Published:
Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More