RESTAURANT MOROSHKA DLYA PUSHKINA

Project by B-arch
Location: Saint Petersburg, Russia
Year: 2016
Photographs: Dmitrii Tsyrenshchikov
Restaurant Moroshka dlya Pushkina
225
2391
5
Published:

Restaurant Moroshka dlya Pushkina

Moroshka dlya Pushkina restaurant, located in Saint-Petersburg
225
2391
5
Published: