Ekkamai Standard Typeface
Ekkamai Standard

Typeface Design: Ekkamai Standard
สัญญาอนุญาตชั่วคราว ฟอนต์ เอกมัย มาตรฐาน เวอร์ชั่น 0.8
ฟอนต์แจกจ่ายให้ใช้ได้ฟรี ห้ามนำไปจำหน่าย หรืออัพโหลดเพื่อแจกจ่ายและส่งต่อนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
* ข้อตกลงเบื้องต้นนำมาจาก f0nt.com (http://www.f0nt.com/about/license/)
- อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
- อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกตัวไฟล์ฟอนต์, ข้อมูลของฟอนต์, ภาพตัวอย่างที่ใช้แสดงผลฟอนต์ ไปเผยแพร่ แจกจ่ายในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ได้ โดยต้องระบุที่มา และทำลิงก์มายังหน้าแสดงรายละเอียดฟอนต์นั้นๆ แต่ไม่ให้ทำลิงก์มายังไฟล์ฟอนต์โดยตรง และไม่ให้ทำ Hotlink กับภาพประกอบฟอนต์
- ไม่อนุญาตให้นำ “ไฟล์ฟอนต์” ไปขาย เว้นแต่จะเป็นการแนบไฟล์ติดไปกับสื่อ หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่จัดทำเพื่อการค้า สามารถทำได้
- หากต้องการดัดแปลงฟอนต์เพื่อใช้งานเป็นการส่วนตัว สามารถทำได้ แต่ถ้าทำเพื่อขายหรือรับจ้างผลิต จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ฟอนต์ดั้งเดิมก่อนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม แจ้งข้อผิดพลาด แนะนำ กรุณาติดต่อ
Email: worachet.dee@gmail.com, info@worachet.com

Ekkamai Standard Typeface
134
758
1
Published:

Ekkamai Standard Typeface

Ekkamai Standard Typeface
134
758
1
Published:

Creative Fields