Live UX DESIGN
See top UX Designers turn ideas into interactive experiences using Adobe XD.
Watch now
  • Add to Collection
  • About

    About

    .
    Published:
FRACTION DEBUT
graduation graphic project
Dyplom realizowany pod kierunkiem prof. Władysława Pluty

Założenia: Projekt wybranych elementów identyfikacji i promocji wizualnej dla nieistniejącego zespołu, działającego w segmencie kultury alternatywnej (przedstawienie wartości graficznych obok muzyki). Projektowanie identyfikacji przy udziale osób trzecich (projektowanie poprzez użytkowanie podstawowego modułu – zasada ograniczonej ingerencji).

Założenia projektowe doprowadziły mnie do podjęcia próby stworzenia generatora znaków graficznych, aplikacji, dzięki której odbiorcy w fazie promocyjnej będą mogli wykonać własne grafiki, a te losowo wybrane staną się podstawą do zaprojektowania części identyfikacji wizualnej. Istotą tego założenia okazało się więc zaprojektowanie oszczędnego znaku graficznego, który poddany określonym zmianom może zostać nie tylko spersonalizowany, ale stanie się też bazą do otrzymania spójnego systemu znaków graficznych.Znak ten stał się jednocześnie podstawą do utworzenia logotypu i nazwy grupy. Jest to modyfikowalny wycinek koła, zajmujący 25% jego powierzchni, stąd też docelowo wpisywany jest w okrąg. FRACTION, okazał się naturalnym wyborem dla nazwy grupy (jako, że traktuję ten projekt jako pierwszy album nieistniejącej grupy, pełna nazwa albumu/projektu to FRACTION DEBUT).

Proces transformacji pozwala odbiorcom modyfikować tytułowy wycinek i otrzymywać kompozycje graficzne odpowiadające ich własnym upodobaniom estetycznym. Modyfikacje są odpowiednio ograniczone, tak aby powstałej rodzinie znaków graficznych nadać wspólne cechy. W tym celu należało określić rodzaj wprowadzanych zmian oraz stworzyć aplikację, która umożliwiłaby łatwe i przystępne kreowanie takich kompozycji (wielkie podziękowania dla Marcina Kołodzieja, który stworzył skrypt flashowy wycinka). Koncepcja tworzenia grafik opierała się na pomyśle dotarcia do ludzi przez sieć z prośbą o wykonanie przez siebie kompozycji za pomocą wspomnianej aplikacji. Z nadesłanych układów wyłoniłam dziesięć finalnych kompozycji. Całości założenia dopełnia stworzenie komplementarnego kroju pisma, wzoru użytkowego oraz materiałów promocyjnych.


ENG: 

Graduation graphic project. My assignment was to create a visual identity and promotional materials for a music group. My idea was to develop basic sign which after applying alterations (the process is described further in the provided text) will provide wide range of graphic signs, different at some point, but designwise very cohesive. This basic sign is a fraction (one-quarter of circle), it consists of ten smaller parts, each movable alongside 360 degrees circle path. Ten is a significant number to this project, there are ten movable parts inthe fraction, there are also ten songs in the music album, ten illustrations in the booklet, and what is the most important, there are ten graphic compositions (made of those movable parts) which serve as a foundation for a pattern that can be used as a background for music group tournee posters, textures on promotional t-shirts, pins, concert tickets, etc. Also, seen individually, these ten compositions are at the same time ten illustrations for songs (printed in booklet). In order to obtain as many compositions as possible I decided to create a flash application which enables any viewer to play with the fraction and print screen the results (big thanks to Marcin Kołodziej who was kind enough to help me with the flash script). The process is very straightforward. One can move object alongside the aforementioned paths. These objects can be dropped every 22.5 degrees so the options of movement are limited to some extend. I asked my friends a favour and as a result I gathered more than 100 compositions and picked 10. I aimed for the most varied and most engaging. I also decided to create font, based on a grid used for fraction movement options. As a result I came up with circle font, in which any letter from the alphabet can take place of any part of the fraction pattern. The font and pattern are designed in the similar way yet they are different aesthetically which is a vital feature, because font is still recognisable even when placed inthe middle of fraction pattern. 
 
This project shows that identity for a music group can be partially designed by fans. The fraction is a link between musicians and fans, it enables fans to create their own sign which to some point is original and cohesieve in structure at the same time. 
 
Stay tuned for some real photos, as making of the music album and booklet is in progress :)
 If you want to see how it works, you can do it here: fraction