bartók: mikrokozmosz
2016

Béla Bartók's Mikrokosmos consists of 153 progressive piano pieces in six volumes. The individual pieces progress from very simple beginner études to difficult advanced technical displays. Mikrokosmos is used in modern piano lessons and gives an insight to Bartók's world.
All 153 pieces have their own microcosmos, which I assigned to a sheet of paper and placed the letters of the title of the pieces in this space, like elements of the cosmos. Then, while continuously listening to the music, I searched for the connections, alignments, interactions and the balance of forces between the elements by drawing. 


Bartók Béla Mikrokozmosz című műve 6 kötetben sorakoztat fel 153 technikailag és zeneileg egyaránt egyre bonyolódó zongoradarabot. Mára a zeneoktatás szerves részévé vált, és betekintést enged Bartók saját zenei világába.
Mind a 153 darabnak saját mikrokozmosza van, melyet egy papírlap felületével azonosítottam, és az adott darab címének betűit, mint a kozmosz elemeit, helyeztem el ebben a térben. Majd a zenét újra és újra meghallgatva kerestem meg manuális gesztusokkal az elemek közötti, kapcsolatokat, egymásrahatásokat, erőviszonyokat, együttállásokat.


photos: Lucas Breuer  
binding: Pongrác Mikesy


follow me:           ➞ facebook
follow me:           ➞ instagrambartók: mikrokozmosz
386
4041
19
Published: