• Add to Collection
  • About

    About

    March 2011 — June 2012. Size — 210x275; Book 1 — Stora Enzo Art Gloss 115. Book 2 — Stora Enzo Classic-95. Cover — Galerie Art Silk 300; Select… Read More
    March 2011 — June 2012. Size — 210x275; Book 1 — Stora Enzo Art Gloss 115. Book 2 — Stora Enzo Classic-95. Cover — Galerie Art Silk 300; Selective glossy coating. Display typefaces — Jenya Yukechev Dmitry Rastvortsev Radim Pesko Piter Bilak Ilya Ruderman Yuri Gordon Text typefaces Hoefler & Frere-Jones exclusively for Citizen K International Photography Victor Gorbachev Alexey Tikhonov Ernest Yakovlev Olga Tuponogova-Volkova Slava Philippov Repro Mikhail Shishlyannikov Publisher Kommersant Publishing House Editor-in-Chief Elena Nusinova Read Less
    Published: