• Add to Collection
  • About

    About

    KOLO LAZIENKA 2012
    Published:
PROJEKT KONCEPCYJNY TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z FUNKCJĄTOWARZYSZĄCĄ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY RONDZIE MOGILSKIM W KRAKOWIE. 
Kraków jest znany z wspaniałych dzieł architekturywzniesionych na przestrzeni wieków, tyczy się to zarówno wielkich znanych nacałym świecie obiektów jak i małych budynków czy detali architektonicznych .Mając szacunek do wielkich osiągnięć architektów projektujących w Krakowie naprzestrzeni wieków uważamy że noweobiekty nie powinny ani nawiązywać wprost ani kontrastować z istniejącymi. Chcieliśmystworzyć obiekt bardzo prosty w formiejak i w wykonaniu, który nawiązuje do materiałów jakie wykorzystuję się wkomunikacji publicznej. Budynek ten będzie zlokalizowany na dolnym poziomieRonda Mogilskiego, jednego z największych węzłów komunikacyjnych Krakowa. Jednocześnie scaliliśmy trzy różne funkcjepubliczne: toaletę, przystanek oraz funkcję komplementarną.
Lokalizacja budynku została wybrana tak że znajduję się zaistniejącym przystankiem autobusowym oraz przylega do muru oporowego. Obiekt jest w pełnidostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bryła budynku składa się z dwóchczęści – toalety publicznej w której skład wchodzą : toaleta damska, toaletamęska, toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscem do przewijanianiemowląt oraz pomieszczenie dla osoby pobierającej opłaty połączonym zpomieszczeniem gospodarczym. Drugą część budynku stanowi pomieszczenie nausługi komplementarne. Projekt zakłada przeniesienie przystanku na elewację toaletypublicznej oraz zachowanie dwóch istniejących ławek przy istniejącymprzystanku. Na elewacji przystanku przewidziano miejsce na reklamę, elektronicznyrozkład jazdy, śmietnik, ławkę wraz z wiatą przystankową. Na elewacji drugiejczęści - miejsca na pozostawienie rowerów.
Część mieszcząca toalety została wykonana z betonuarchitektonicznego z wyciętymi otworami na okna doświetlające funkcjemieszczące się w środku. Zaś część mieszcząca funkcję komplementarną wykonanoze szkła architektonicznego na profilach stalowych spełniającego wymogienergooszczędności , a ścianę południową do wysokości muru oporowego wykonano zbetonu architektonicznego. Obie części obiektu, jego elewację oraz dach„oplatają” kształtowniki stalowe o przekroju kwadratowym 150 x 150 mm. Kształtowniki wykorzystane sątakże do wykonania przeniesionego na elewację przystanku oraz miejsca napozostawienie rowerów. Cały obiekt , jego wnętrze, wykorzystane materiałycharakteryzują się prostotą i funkcjonalnością.
LOKALIZACJA
RZUT
PRZEKROJE
ELEWACJE
WIDOKI
WNĘTRZE