Bioinformator
Broszura | Booklet  2011
Projekt dla Biosystem SA | commisioned by Biosystem Inc.
[pl]
Ten nieśmiały kolega przedstawił nam się dopiero podczas obróbki skanu liścia, przy powiększeniu, które już nie pozostawia żadego kamuflażu.

[en]
This shy tiny friend introduce himself to us only while working on the leaf scan with the zoom that provides no camouflage any more.

Druk offsetowy | Offset print | Duotone
230 x 320 mm
Okładka
| Cover: Cyclus Offset 300 g/m2
Wkład
| Inside: Cyclus Offset 115 g/m2
Bioinformator
288
4.9k
13
Published: