SERIES: The Jungle Law

Follow   Zybo   on    Facebook   &  Twitter
“The Jungle Law” Series
 
Now Chil the Kite brings home the night
That Mang the Bat sets free –
The herds are shut in byre and hut,
For loosed till dawn are we.
This is the hour of pride and power,
Talon and tush and claw.
Oh, hear the call! – Good hunting all
That keep the Jungle Law!
(Rudyard Kipling, The First Jungle Book, Mowgli's Brothers)
 
Author of the series: Zybo Sylvens
Mixed media on canvases, the beginning of 2016
Серия “Законът на джунглата”

Пак нощ и прохлада,
спи Ран Лешояда,
Манг Прилепа вече се скри.
Човекът затвори стадата в обори,
че ний сме на лов до зори.
За ноктите смели, за зъбите бели
настъпи решителен час.
"Добър лов!" на всеки по тези пътеки,
Законът сега е със нас!
(Ръдиард Киплинг, „Първа книга за джунглата“,
 „Братята на Маугли“, прев.: Цветан Стоянов)
 
Автор на серията: Зибо Силвенс
Смесена техника на платно, началото на 2016 г.
 
Title: “Now Chil the Kite brings home the night
That Mang the Bat sets free”
(Rudyard Kipling, The First Jungle Book, Mowgli's Brothers)
Mixed-media, canvas
Size: 65 х 54 cm
Year: 2016
Author: Zybo Sylvens
******************
Заглавие: “Пак нощ и прохлада,
спи Ран Лешояда,
Манг Прилепа вече се скри.”
 (Ръдиард Киплинг, Първа книга за джунглата“, „Братята на Маугли“)
Смесена техника на платно
Размер: 65 х 54 cm
Година: 2016
Автор: Зибо Силвенс
Title: “The herds are shut in byre and hut,
For loosed till dawn are we”
Mixed-media, canvas
Size: 50 cm (diameter)
Year: 2016
Author: Zybo Sylvens
***********************
Заглавие: “Човекът затвори стадата в обори,
че ний сме на лов до зори”
Смесена техника на платно
Размер: 50 cm (диаметър)
Година: 2016
Автор: Зибо Силвенс
Title: “This is the hour of pride and power,
Talon and tush and claw”
Mixed-media, canvas
Size: 33 х 41 cm
Year: 2016
Author: Zybo Sylvens
***********************
Заглавие: “За ноктите смели,
за зъбите бели
настъпи решителен час”
Смесена техника на платно
Размер: 33 х 41 cm
Година: 2016
Автор: Зибо Силвенс
Title: “Oh, hear the call! – Good hunting all”
Mixed-media, canvas
Size: 30 х 40 cm
Year: 2016
Author: Zybo Sylvens
************************
Заглавие: "Добър лов!"
на всеки по тези пътеки”
Смесена техника на платно
Размер: 30 х 40 cm
Година: 2016
Автор: Зибо Силвенс
Title: That keep the Jungle Law!
Mixed-media, canvas
Size: 30 х 40 cm
Year: 2016
Author: Zybo Sylvens
*******************
Заглавие: “Законът сега е със нас!”
Смесена техника на платно
Размер: 30 х 40 cm
Година: 2016
Автор: Зибо Силвенс
 
SERIES: The Jungle Law
138
370
0
Published:

SERIES: The Jungle Law

“The Jungle Law” Series - mixed media on canvases, 2016 Author: Zybo Sylvens Now Chil the Kite brings home the night That Mang the Bat sets fre Read More
138
370
0
Published: