Müşteri: SAKM Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
Ajans: Levent Özdemir İletişim ve Reklam Hizmetleri
Fotoğraf: Levent Özdemir