The Third Law of Motion.


The Third Law of Motion.

Το παρακάτω project πραγματεύεται την προώθηση του 6ου  Παγκοσμίου Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας, καθώς επίσης και την ανάδειξή του ως φορέα Πολιτισμικής γνώσης και ανάπτυξης. H εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Προωθητικής Καμπάνιας, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας.
   Η ιδέα προέκυψε μέσα από τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα. Πιο συγκεκριμένα, αφού σε κάθε δράση αναπτύσσεται μια αντίδραση, έτσι στην ζωή και στην φύση οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη. Δυνάμεις αν και φαινομενικά αντίθετες αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη και προκαλούν ένα αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν η Tυπογραφία αποτελεί την μία δύναμη του συνεδρίου, η Oπτική Eπικοινωνία αποτελεί την άλλη.
   Στις περισσότερες εφαρμογές προσπάθησα να δημιουργήσω κάποια διάδραση ώστε να πραγματοποιείται το «ACT», αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο. Αυτή η διάδραση στις περισσότερες εφαρμογές γίνεται συνήθως με κάποια κίνηση που καλείται να πραγματοποιήσει ο δέκτης. Σε όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές υπάρχει το QRCODE που έαν το ανοίξεις θα σε οδηγεί στο ακόλουθο project. Καταχωρήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, τσάντες, κούπες, καρτ ποσταλ και λοιπές εφαρμογές θα δείτε στην συνέχεια.
   Έτσι λοιπόν, εάν «δράσεις» θα «αντιδράσει».
_

This project discusses the promotion of the 6th International Conference on Typography and Visual Communication, as well as his advancement as a carrier cultural knowledge and development. The present project was carried out in the course of Visual Communication and Branding Strategy, at Technological Educational Institute of Athens.
   The idea emerged from the Third law of Newton. Specifically, since for every action, there is an equal and opposite reaction, so in life and in nature the forces always occur in pairs. Seemingly opposite forces interact with each other and cause an effect. So if Typography is the one strength of the conference, Visual Communication is the other.
  In the majority of apps, I attempted to create some interaction to take place at the «ACT», but it was not always easy. This interaction, in most apps is usually done with a move to be made by the receiver. In all other applications there is a QRCODE that if you open it, it will lead in the following project. Registrations, brochures, bags, mugs, postcards and other apps you will see below.
   Thus, if you "act" it will "react".QRcode
Magazine registrations
Brochure
ID card
Bags
Card Postal
Entry Ticket
Wristband / Key ring
Notebook
Stickers
Mug (cold/hot)
T - shirt
Puzzle
Metro
exhibition
Supervisor: Antonaki Katerina,
                   Hatzitheodorou Vangelis
 
The Third Law of Motion.
357
4,749
27
Published:

The Third Law of Motion.

This project discusses the promotion of the 6th International Conference on Typography and Visual Communication, as well as his advancement as a Read More
357
4,749
27
Published:

Tools