Diploma of participant
Type video
11
232
3
Published:

Type video

Type video for Typomania 2016. Together with Maria Kondratieva, Nikita Sapozhkov and Nikita Tereshin. Video editing by Maria Kondratyeva.
11
232
3
Published: